Podmínky používání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky používání (dále jen „Podmínky“) jsou právně závazným dokumentem, který upravuje vztah mezi provozovatelem webu Centrum Stomatologické a Zubní Péče, jenž je zastoupený paní Veronikou Slavíkovou, adresou Palackého třída 1946/8, 602 00 Brno-střed, Česká republika, a uživateli této internetové stránky. Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, zdržte se prosím užívání našeho webu. Podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány provozovatelem, a to bez předchozího upozornění. Pravidelné kontrolování těchto podmínek je v zájmu uživatele, aby byl informován o aktuálních změnách.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel webu se zavazuje poskytovat uživatelům přístup k informacím o stomatologické péči a zubní medicíně. Web je průběžně aktualizován a doplňován o nejnovější poznatky a metody v oblasti dentální péče. Provozovatel však nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost poskytnutých informací. Uživatelé by měli mít na paměti, že informace poskytnuté na webu nepředstavují odbornou lékařskou radu a nelze je tak považovat za náhradu za konzultaci s kvalifikovaným lékařem.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatelé se zavazují používat tento web odpovědně a v souladu s platnými právními normami. Je zakázáno jakékoliv porušování autorských práv, šíření nelegálního obsahu a jakékoli jednání, které by mohlo poškodit provozovatele webových stránek nebo třetí osoby. Uživatel má právo využívat poskytnuté informace pro své osobní potřeby, avšak nesmí je bez souhlasu provozovatele kopírovat, rozmnožovat ani jinak šířit.

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Všechny osobní informace jsou shromažďovány a zpracovávány s maximální možnou opatrností a jsou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty. Sběr a použití osobních údajů je podrobně popsáno v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace provozovatele

V případě dotazů nebo nejasností se můžete obrátit na provozovatele webu pomocí elektronické pošty na adrese [email protected]. Sídelní údaje provozovatele jsou: Veronika Slavíková, Palackého třída 1946/8, 602 00 Brno-střed, Česká republika.