Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Centrum Stomatologické a Zubní Péče přikládá velký význam ochraně osobních údajů našich klientů a návštěvníků webových stránek. V následujícím textu Vám poskytneme podrobné a rozsáhlé informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je chráníme a jaké jsou Vaše práva. Paměť si ceníme Vašeho soukromí a rozumíme důležitosti transparentnosti v procesech zpracování osobních údajů. Proto jsme připravili tyto směrnice s cílem informovat Vás o všech aspektech zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známé také jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat určité informace, jako je Vaše IP adresa, informace o používaném prohlížeči, operačním systému nebo o časech Vaší návštěvy. Tyto informace používáme k zabezpečení a optimalizaci našeho webu a nejsou spojeny s Vašimi osobními údajy jako je jméno, telefonní číslo či e-mail. V případě, že se rozhodnete pro některé služby na našem webu zaregistrovat, požádáme Vás o poskytnutí některých osobních údajů nutných k zajištění těchto služeb, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa a další kontaktující údaje.

Užití a prozrazení osobních údajů

Shromážděné osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které byly poskytnuty a to v souladu s právními předpisy. Těmito účely může být komunikace s Vámi, zasílání informací o našich službách a produktech, reakce na Vaše dotazy a přání nebo zpracování Vašich objednávek. Vždy Vás budeme informovat o účelu zpracování a zajistíme, aby zpracování bylo prováděno s nejvyšší mírou zabezpečení a ochrany. Bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše osobní údaje třetím stranám neprozrazujeme, pokud to není vyžadováno zákonem nebo v rámci soudního řízení.